Meer animo voor religieus leven

Het afgelopen jaar is het aantal kandidaten voor het religieuze leven in Nederland meer dan verdubbeld. Momenteel hebben ordes en congregaties een twintigtal postulanten en novicen. De toename is vooral te zien bij de dominicanen, franciscanen en norbertijnen (foto: de Abdij van Berne in Heeswijk van de norbertijnen). Dat maakte de koepelorganisatie Konferentie Nederlandse Religieuzen … Lees verder Meer animo voor religieus leven