Meer animo voor religieus leven

Het afgelopen jaar is het aantal kandidaten voor het religieuze leven in Nederland meer dan verdubbeld. Momenteel hebben ordes en congregaties een twintigtal postulanten en novicen. De toename is vooral te zien bij de dominicanen, franciscanen en norbertijnen (foto: de Abdij van Berne in Heeswijk van de norbertijnen). Dat maakte de koepelorganisatie Konferentie Nederlandse Religieuzen … Lees verder Meer animo voor religieus leven

Roepingenzondag 2015

Paus Paulus VI riep op 23 januari 1964 de vierde zondag van Pasen uit tot ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’. Sindsdien wordt deze ‘Roepingenzondag’ wereldwijd gevierd. De kerk besteedt dan speciale aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De Nederlandse bisdommen en de koepelorganisatie Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben voorafgaand aan … Lees verder Roepingenzondag 2015

Logo ‘Jaar van het Godgewijde Leven’ gepresenteerd

De Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven publiceerde afgelopen week het officiële logo van het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Het wordt in de wereldwijde katholieke kerk gevierd van 29 november 2014 tot en met 2 februari 2016. Paus Franciscus kondigde dit speciale jaar aan op … Lees verder Logo ‘Jaar van het Godgewijde Leven’ gepresenteerd