‘Op de goede weg’

De afgelopen jaren is er in Nederland een groeiende belangstelling om in te treden bij de franciscanen. Vorig jaar legden vier nieuwe broeders hun tijdelijke geloften af. Momenteel zijn er enkele jonge mannen die erover denken om franciscaan te worden en als ‘postulant’ meeleven in communiteiten. Een nieuwe rubriek in de elfde jaargang van het … Lees verder ‘Op de goede weg’

Roepingenspecial bisdomblad Groningen-Leeuwarden

Het blad Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft in december een editie uitgebracht die geheel gewijd is aan de roeping tot een leven als priester, diaken, pastoraal werker en kloosterling. Het magazine┬áis voor de gelegenheid Hoor! getiteld. Aan het woord komt onder anderen broeder Paulus, die eind vorig jaar met zijn medebroeders de trappistenbdij Sion … Lees verder Roepingenspecial bisdomblad Groningen-Leeuwarden